Analýza podkladů pro MAP

V rámci zpaovávání strategického dokumentu Místní akční plán SO ORP Šlapanice vyzýváme všechny vzdělavatele, rodiče a další osoby, které se o téma vzdělávání v regionu zajímají, aby připomínkovali výstupy dotazníkového šetření OP VVV, na jejichž základě budou definovány priority rozvoje vzdělávání v území. Prosíme, zasílejte své připomínky na adresu koordinator@mas-slavkovskebojiste.cz do 8.6.2016

Pokud o připomínkování projeví zájem více než 8 osob či organizací, lze připomínkování realizovat též formou setkání kolem kulatého stolu. Zájemci o této možnosti budou o detailech informováni prostřednictvím e-mailové komunikace.