Kulaté stoly k tématu vzdělávání na Šlapanicku a Bučovicku

Zveme všechny, kdo mají zájem o vzdělávání dětí a mládeže, na kulaté stoly k tématu rozvoje vzdělávání. Budou se konat 12. 6. od 15:00 na MÚ Šlapanice, v Brně na Opuštěné a 20. 6. od 15:00 v ZŠ Bučovice 710.

Kulaté stoly se konají v rámci projektů MAP ORP Bučovice a MAP ORP Šlapanice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404. Dozvíte se, co se za rok projektu změnilo, co školy společně plánují, jaké jsou priority pro vzdělávání do roku 2023 a jak na nich spolupracovat. Zveme:

  • starosty, kteří plánují investice do svých škol
  • ředitele, kteří udržují školy v chodu, řeší standardní situace i nadsandardní kroužky, akce s rodiči a pro rodiče, koordinují projekty své školy
  • pedagogy, kteří spolupracují s kolegy z jiných škol, připravují akce s místními spolky, spolupracují s rodiči
  • vedoucí mládežnických spolků, kroužků a organizací, kteří spolupracují s místními školami (nebo by rádi spolupracovali a nevědí, jak na to)

393-2017-06-20kulaty-stul-b.pdf 393-2017-06-20kulaty-stul-b.pdf [PDF, velikost: 43,1 kB]