MAP Bučovice

MAP Slavkovské bojiště je zpracovatelem Místního akčního plánu pro vzdělávání ve správním obvodu ORP Bučovice. Cílem projektu je vytvořit podmínky a rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Bučovice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a dalších aktivit dojde k přípravě místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Do přípravy dokumentu budou zapojeni zástupci všech relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu. 

MAP Bučovice má na starosti Vladislava Vaněčková, tel. 777 937 032, mail: koordinator@mas-slavkovskebojiste.cz

Projekt je financovaný z OP Věda, výzkum a vzdělávání. Realizace projektu byla zahájena 1. břena 2016 a bude ukončena v září roku 2017. 

První setkání realizačního týmu s aktéry v oblasti vzdělávání se uskuteční 4.4.2016 v 15:00 hodin na MÚ v Bučovicích.

pozvanka-na-map-b.docx pozvanka-na-map-b.docx [DOCX, velikost: 61,1 kB]

Prezentace z úvodního setkání s řediteli a zřizovateli škol na území OPR Bučovice konaného 4.4. 2016.

map-bucovice.pdf map-bucovice.pdf [PDF, velikost: 1,8 MB]

Zápis a prezenční listina z prvního kulatého stolu konaného dne 15.6.2016

Prezentace z prvního kulatého stolu

map-bucovice-ks.pptx map-bucovice-ks.pptx [PPTX, velikost: 1,0 MB]

Zápis a prezenční listina z prvního jednání řídícího výboru konaného dne 15.6.2016.

2016-06-15-zapis-rv.pdf 2016-06-15-zapis-rv.pdf [PDF, velikost: 2,0 MB]

2016-06-15-prezencni-listina-rv.pdf 2016-06-15-prezencni-listina-rv.pdf [PDF, velikost: 433,3 kB]

Zápis a prezenční listina z druhého jednání řídícího výboru konaného dne 23.8.2016.

zapis-ii.-rv-orp-bucovice.pdf zapis-ii.-rv-orp-bucovice.pdf [PDF, velikost: 1,7 MB]

prezencni-listina-b.pdf prezencni-listina-b.pdf [PDF, velikost: 489,0 kB]

Zápis a prezenční listina z třetího jednání řídícího výboru konaného dne 18.10.2016.

2016-10-18-zapis-iii.rv.pdf 2016-10-18-zapis-iii.rv.pdf [PDF, velikost: 2,1 MB]

2016-10-18-iii.rv-prezencka.pdf 2016-10-18-iii.rv-prezencka.pdf [PDF, velikost: 434,3 kB]

Zápis a prezenční listina ze čtvrtého jednání řídícího výboru konaného dne 29.11.2016.

2016-11-29-zapis-4.-rv.pdf 2016-11-29-zapis-4.-rv.pdf [PDF, velikost: 1,1 MB]

2016-11-29-prezence-iv.-rv.pdf 2016-11-29-prezence-iv.-rv.pdf [PDF, velikost: 425,5 kB]

Fotografie ze setkání jsou umístěny ve fotogalerii.

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
Ve výtvarné části soutěže "Škola je bezva", kterou MAS Bobrava, Moravský Kras a Slavkovské bojiště společně vyhlásily v září 2016 se sešlo třicet nádherných výkresů. Soutěž se konala pod záštitou projektů MŠMT: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Bučovice, je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v OP VVV. Při kreslení…

Vyhlášení výsledků literární soutěže

Vyhlášení výsledků literární soutěže
V literární části soutěže "Škola je bezva", kterou MAS Bobrava, Moravský Kras a Slavkovské bojiště společně vyhlásily v září 2016 se sešlo přes šedesát literárních děl - slohových prací, básní, dokonce i komiksů. Soutěž se konala pod záštitou projektů MŠMT: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Bučovice, je…

Ohlédnutí: exkurze do MŠ Pramínek

Ohlédnutí: exkurze do MŠ Pramínek
Jak se dělá balón? To vezmete: pár učitelek z mateřské školy výrobce horkovzdušných balónů, který učitelkám srozumitelně vysvětlí technologický postup výroby a pustí je s dětmi na exkurzi poměrně málo času, aby děti po exkurzi všechno nezapomněly školku s prostorem uspořádaným tak, aby se děti mohly rozdělit do skupinek a věnovat se různým aktivitám (říkejte tomu třeba centra aktivit) týdenní plán výroby balónu krok za krokem (rozdělený tak, aby se využila většina center…