MAP Šlapanice

MAS Slavkovské bojiště je zpracovatelem Místního akčního plánu pro vzdělávání ve správním obvodu ORP Šlapanice. Cílem projektu je vytvořit podmínky a rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a dalších aktivit dojde k přípravě místního akčního plánu rozvoje vzdělávání. Do přípravy dokumentu budou zapojeni zástupci všech relevantních aktérů z oblasti vzdělávání a výchovy v regionu. 

MAP Šlapanice má na starosti Vladislava Vaněčková, tel. 777 937 032, mail: koordinator@mas-slavkovskebojiste.cz

Projekt je financovaný z OP Věda, výzkum a vzdělávání. Realizace projektu byla zahájena 1. břena 2016 a bude ukončena v září roku 2017. 

Prezentace z úvodního setkání s řediteli a zřizovateli škol na území OPR Šlapanice konaného 30.3. 2016.

map-slapanice.pdf map-slapanice.pdf [PDF, velikost: 1,8 MB]

Fotografie ze setkání jsou umístěny ve fotogalerii.

 

Zápis a prezenční listina z prvního kulatého stolu konaného dne 9.6.2016.

zapis-z-kulateho-stolu-9.6.-slapanice.pdf zapis-z-kulateho-stolu-9.6.-slapanice.pdf [PDF, velikost: 780,3 kB]

prezencni-listiny-z-kulateho-stolu.pdf prezencni-listiny-z-kulateho-stolu.pdf [PDF, velikost: 1,3 MB]

Prezentace z kulatého stolu

map-slapanice-ks.pptx map-slapanice-ks.pptx [PPTX, velikost: 1,0 MB]

Zápis a prezenční listina z prvního jednání řídícího výboru konaného dne 9.6.2016.

zapis-z-rv-slapanice-9.6.2016.pdf zapis-z-rv-slapanice-9.6.2016.pdf [PDF, velikost: 1,4 MB]

prezencni-listina-rv-9.6.2016.pdf prezencni-listina-rv-9.6.2016.pdf [PDF, velikost: 445,3 kB]

Status Řídícího výboru MAP a jednací řád

status-rv-slapanice.pdf status-rv-slapanice.pdf [PDF, velikost: 1,2 MB]

Fotografie ze setkání jsou umístěny ve fotogalerii.

 

Ohlédnutí: čtenářská gramotnost I.

Ohlédnutí: čtenářská gramotnost I.
Koncem září se v Pozořicích sešla první skupina učitelů, kteří se rozhodli využít místní akční plánování, aby se podělili o to, co jim ve škole funguje. Nad tématem čtenářské gramotnosti se 22.9. odpoledne sešly učitelky ze 4 mateřských škol a 6 základních škol v ORP Šlapanice. Češtinářky Mgr. Anna Hanychová a Mgr. Marta Holbová nám ukázaly studovnu školy s vybavenou knihovnou a provedly nás aktivitami, které se žáky realizují ve čtenářských dílnách. A…

Ohlédnutí: Základy vyjednávání

Ohlédnutí: Základy vyjednávání
Po čem školy touží? Tuhle zásadní otázku si tým "místních akčních plánovačů" kladl ještě dlouho předtím, než se začalo něco dít. Ptali jsme se na kulatém stole, rozesílali dotazníky, sbírali jsme podněty při osobních setkáních. A první výrazná, hlasitá odpověď byla: "INKLUZE! Ale počkejte s tím, až si vyřešíme otazníky s našimi poradnami, až si vyřešíme InSpis, až budeme mít všechna doporučení, protože do té doby stejně není na co reagovat." V…

Ohlédnutí: Dílna divadelní improvizace

Ohlédnutí: Dílna divadelní improvizace
V lednu jsme do Střelic pozvali lektorku divadelních dílen Denisu Tchelidze ze spolku Proraptor, učitelku dramatické výchovy, která má zkušenosti se všemi věkovými kategoriemi dětí a žáků. "Národkářkám" připravila takový program, aby zbytečně nezabředávaly do metodik a technik, které zaberou spoustu času, ale aby si z dílny odnesly motivační techniky a hry, které zaberou pár minut, bez problémů se dají vměstnat do pětačtyřicetiminutové hodiny a pedagog si je může tvarovat podle aktuálního tématu hodiny. Do…

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže

Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže
Ve výtvarné části soutěže "Škola je bezva", kterou MAS Bobrava, Moravský Kras a Slavkovské bojiště společně vyhlásily v září 2016 se sešlo třicet nádherných výkresů. Soutěž se konala pod záštitou projektů MŠMT: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Bučovice, je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie v OP VVV. Při kreslení…

Vyhlášení výsledků literární soutěže

Vyhlášení výsledků literární soutěže
V literární části soutěže "Škola je bezva", kterou MAS Bobrava, Moravský Kras a Slavkovské bojiště společně vyhlásily v září 2016 se sešlo přes šedesát literárních děl - slohových prací, básní, dokonce i komiksů. Soutěž se konala pod záštitou projektů MŠMT: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice a CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 Místní akční plán rozvoje vzdělávání v SO ORP Bučovice, je…

Ohlédnutí: Profil na stránku v Podolí

Ohlédnutí: Profil na stránku v Podolí
Když jsme domlouvali termín a místo na seminář, který bude podporovat inkluzi, v pozvánce jsme slibovali, že to bude " tvůrčí seminář zaměřený na inkluzi v ryze praktickém neadministrativním duchu, profil dítěte na jednu stránku pomáhá rodině i škole dosáhnout společného cíle - aby se dítě ve škole cítilo dobře a posilovalo své kladné schoposti, dovednosti a vlastnosti". A bylo to přesně tak a mnohem víc! Sešly se učitelky, ředitelky, asistentky i školní psycholožka, všechny úžasné ženy, s obrovskou…