Memorandum o spolupráci

V rámci projektu Místní akční plán SO ORP Šlapanice, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 vzniklo Memorandum o spolupráci, které vyjadřuje ochotu škol, spolků, zřizovatelů a všech dašlích institucí, které se věnují vzdělávání, zapojovat se do spolupráce a podílet se na rozvoji vzdělávání.

K memorandu můžete přistoupit prostě tak, že vyplníte jeho poslední stranu, vytisknete ji, podepíšete jménem organizace a zašlete ji na adresu MAS Slavkovské bojiště, z.s., Hrušky 166, 683 52 Hrušky.

Memorandum je zatím pouze vyjádřením, že se organizace podle vlastních možností hodlá zapojovat do rozvoje vzdělávání. Konkrétní podobu spolupráce a aktivit bude pojmenovávat až akční plán ve finální verzi MAP, která bude schválena v září 2017.

memorandum-o-spolupraci-map-slapanice.pdf memorandum-o-spolupraci-map-slapanice.pdf [PDF, velikost: 719,7 kB]