Návrh dlouhodobých priorit rozvoje vzdělávání

Ze setkání kolem kulatého stolu v projektu Místní akční plán SO ORP Šlapanice (reg. č. projektu CZ02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404) vyplynuly následující priority pro rozvoj a zkvalitňování vzdělávání z území SO ORP Šlapanice:

Infrastruktura

Lidské zdroje

Podpora spolupráce

Tyto priority by se měly prolínat aktivitami na podporu předškolního vzdělávání, čtenářské a matematické gramotnosti, zavádění a podpory inkluzivních principů ve školách, podpory dětské iniciativy a kreativity, polytechnického vzdělávání a výuky cizích jazyků na základních školách.

434-preference-temat-orp-sl.doc 434-preference-temat-orp-sl.doc [DOC, velikost: 36,5 kB]

Na kulatý stůl navazovalo první setkání Řídícího výboru MAP. Jménem řídícího výboru si znovu dovolujeme poprosit dotčenou veřejnost o připomínkování následujícího dokumentu, z nějž stanovené prioity vycházejí. Vítáme i návrhy na doplnění či konkretizaci jednotlivých priorit. Své podněty můžete zasílat do 20.8.2016 na e-mailovou adresu koordinator@mas-slavkovskebojiste.cz

Na základě zájmu více než 8 osob či institucí bude k tématu uspořádán workshop, na kterém bude podrobněji rozebrán postup strategického plánování a stanovování priorit. Zájemci o workshop, nechť se ozvou na mail koordinator@mas-slavkovskebojiste.cz