Ohlédnutí: čtenářská gramotnost I.

Koncem září se v Pozořicích sešla první skupina učitelů, kteří se rozhodli využít místní akční plánování, aby se podělili o to, co jim ve škole funguje. Nad tématem čtenářské gramotnosti se 22.9. odpoledne sešly učitelky ze 4 mateřských škol a 6 základních škol v ORP Šlapanice.

Češtinářky Mgr. Anna Hanychová a Mgr. Marta Holbová nám ukázaly studovnu školy s vybavenou knihovnou a provedly nás aktivitami, které se žáky realizují ve čtenářských dílnách. A nebyly samy, kdo ke čtení přistupuje s nadšením a inovativními metodami.

Prohlédli jsme si:

 • plakát "doporuč knihu" na který se děti a jejich učitelé fotí se svou oblíbenou knihou
 • videa, co natočily děti v rámci spolupráce Pozořic a Ivanky pri Dunaji
 • čtenářské kostky s otázkami - žáci mají rádi příjemné napětí, když se nedá odhadnout, na co se jich kostka zeptá. A ruku na srdce, dospělí taky.
 • pracovní listy zaměřené na dějovou posloupnost, nebo jednotlivé postavy v knize a jejich vztahy
 • metodické publikace, které škola využívá (Kritické listy, Úlohy pro rozvoj čtenářské gramotnosti...)

Vyzkoušeli jsme si:

 • vybrat knihu a zhodnotit ji jenom podle ilustrací (což je pro dospělé těžší než pro děti)
 • popsat a doporučit knihu na základě pěti minut četby
 • napsat doporučení, které knihu "prodá" ostatním čtenářům
   

Ne že by se tohle všechno dalo dělat s každou věkovou skupinou dětí. Ale všichni, kdo se s námi sešli, měli svoje finty, jak děti přimět číst. V mateřské škole jsou nejdůležitější vybavené knihovničky s barevnými, názornými knihami. Podle zkušeností učitelek táhnou ilustrace víc než fotografie. Zároveň je pro malé děti důležité, aby se nabídka knih měnila. Jinak o četbu ztrácí zájem. Mateřské školy a školní družina často spolupracují s knihovnami a kluby seniorů. Zvlášť v mateřských školkách funguje dlouhodobá spolupráce, kdy děti chodí do knihovna a aktivní knihovnice nebo knihovníci zase dochází číst do školky.

Ve školách se zase učitelé snaží udržet kontinuitu v záznamech toho, co děti četly - od malovaných čtenářských deníků, které zakládají dětem do složek, přes krátké popisy děje a návodné pracovní listy, kde stačí doplnit pár vět, až po recenze knih a jiných uměleckých útvarů, ke kterým se žáci dostanou na konci druhého stupně. I tady se dá "čtenářský deník" pojmout netradičně - Pozořičtí žáci mají možnost zapisovat do deníku recenze nejen knih, ale i výstav, koncertů a jiných kulturních akcí. Ve Šlapanicích zase není tak důležitý samotný zápis, jako prezentace knihy před ostatními, schopnost hájit své argumenty v civilizované debatě. Prostě co učitel, to názor. A protože každému vyhovuje trochu jiný styl práce a všichni byli ochotní se o "to svoje prověřené" podělit, bylo to setkání velmi inspirativní a přínosné.

A protože místní akční plán nemá mapovat jen to, co školy umí dobře, ale taky co by jim pomohlo, zjistili jsme:

 • že školky potřebují častěji obnovovat knihy, rychleji se ničí (a dokud tenhle problém neřeší dotace, můžou ho řešit sbírky knížek z domácností - doma se tak rychle neochmatají, zato z leporel děti rychle vyrostou)
 • že práce s dvouletými dětmi má natolik jiný režim, že se těžko slučuje s podporou čtenářské pregramotnosti u předškolních dětí
 • že čtenářská gramotnost je obecně na velmi dobré úrovni, ale bylo by dobré, aby jí zůstala stabilní podpora (počty disponibilních hodin, vybavení knihoven, spolupráce s knihovnami, rodiči, mezi školkami a školami)
 • že se školám mnohem líp pracuje s vybavenou knihovničkou, která umožní dočíst celou knihu, než s čítankou. "Čítanka je hezký návod, co si vybrat ke čtení, ale musí navazovat na knihovnu. Jinak to ruší děti i dospělé, že se vlastně nikdy nic nedočte."
 • že čítanka by byla užitečnější, kdyby obsahovala v mnohem větším zastoupení ucelené texty - poezii, krátké povídky, bajky, ...
 • že v menších školách není z prostorových důvodů možné tvořit čtenářské koutky na chodbách a samostatná místnost pro knihovnu je v malotřídní škole taky složitý úkol
 • že chybí návodné materiály, které by škola mohla poskytnout rodičům pro práci s dětmi - pro nepedagogy je často těžké představit si pod nálepkou "čtenářská gramotnost" i jiné aktivity než samotnou četbu

Poděkování závěrem: Zkoumání čtenářské gramotnosti jsme si mohli dovolit díky projektu OP VVV Místní akční plánování rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404