Ohlédnutí: exkurze do MŠ Pramínek

Jak se dělá balón?

To vezmete:

  • pár učitelek z mateřské školy
  • výrobce horkovzdušných balónů, který učitelkám srozumitelně vysvětlí technologický postup výroby a pustí je s dětmi na exkurzi
  • poměrně málo času, aby děti po exkurzi všechno nezapomněly
  • školku s prostorem uspořádaným tak, aby se děti mohly rozdělit do skupinek a věnovat se různým aktivitám (říkejte tomu třeba centra aktivit)
  • týdenní plán výroby balónu krok za krokem (rozdělený tak, aby se využila většina center aktivit)
  • předškolácké úkoly, které výrobu balónu vhodně doplní a doprovodí
  • materiál, nadšení a právě tak akorát dozoru, aby děti pracovaly samostatně a nezranily se

Na exkurzi do technické školky Pramínek, o.p.s. v Brně na Heyrovského jsme se jeli podívat právě tehdy, kdy se děti věnovaly tématu, co létá na obloze. V každé ze tříd tohle téma paní učitelky uchopily jinak. Takže v jedné třídě