Ohlédnutí: Základy vyjednávání

Po čem školy touží?

Tuhle zásadní otázku si tým "místních akčních plánovačů" kladl ještě dlouho předtím, než se začalo něco dít. Ptali jsme se na kulatém stole, rozesílali dotazníky, sbírali jsme podněty při osobních setkáních. A první výrazná, hlasitá odpověď byla: "INKLUZE! Ale počkejte s tím, až si vyřešíme otazníky s našimi poradnami, až si vyřešíme InSpis, až budeme mít všechna doporučení, protože do té doby stejně není na co reagovat." V různých obměnách jsme tuhle odpověď slýchali snad z víc než poloviny škol.

Druhá, o poznání tišší a méně razantní odpověď zněla: "Komunikace s rodiči nefunguje úplně tak dobře, jak by mohla. Kéž by se našel někdo, kdo by nám s tím pomohl."

Znalí pravidel první pomoci jsme se rozhodli nejdřív věnovat pozornost tomu přání, které se neprosazuje nahlas. Protože kdo může volat nahlas, ten bude. Ale komu docházejí síly, ten pomoc opravdu potřebuje. Proto se první "opravdu výukový" seminář v rámci budování znalostních kapacit Místního akčního plánování věnoval základům vyjednávání - osobnostní typologii, problémům v komunikaci, nacházení společných cílů. Komunikační dílnu vedl Ing. Petr Krohe, PhDr., své prostory zapůjčila ZŠ Šlapanice, kde se v pátek 30. 9. 2016 sešli účastníci z osmi škol.

Účastníci si velmi prakticky vyzkoušeli, proč dochází k problémům a nedorozuměním, každý z nich si přinesl vlastní komunikační potíže, které se mu obtížně řeší. Během workshopu jsme si prakticky vyzkoušeli, jak deeskalovat vyhrocenou situaci - nebo lidsky řečeno předejít hádce hned na začátku. A protože o některých technikách se dobře mluví, ale v praxi se na ně velmi rychle a lidsky zapomíná, ozývaly se i hlasy, že taková školení by bylo potřeba opakovat a opakovat, až dokud nepřejdou do přirozené rutiny. Zjistili jsme, nebo spíš jsme si připomněli, že komunikace zdaleka nezačíná tím, že v modelové situaci rodič přijde na hovorové hodiny a začne mluvit. Že si s sebou neseme předchozí zkušenosti a navyklá řešení, ať už jsme s nimi minule měli úspěch nebo ne. Že komunikace má některé naprosto nelogické zákonitosti a jediná možná obrana je uvědomit si zažité stereotypy. A nepřestávat si je uvědomovat (což je mnohem těžší).

Workshop byl užitečný, příjemný, účastníci se domluvili, že by bylo dobré v tématu pokračovat. Že stojí za to nacházet společné komunikační cíle, zvlášť když se jedná o dětech ohrožených školním neúspěchem. Že dospělí se v žádné škole neučili, jak obrušovat emocionální hrany ve vyostřených debatách, zato je až příliš snadné ztratit odstup. A že by všem pomohlo věnovat se i patologické komunikace - takové, která už se pohybuje za hranicemi přijatelnosti, zavání manipulativními technikami a přestává se věnovat konstruktivním řešením. Tento i další semináře na téma komunikace zlepší atmosféru mezi školou a rodiči, povede ke kvalitnějším dohodám především stran společného vzdělávání a umožní pedagogům udržovat kvalitní a systematickou komunikaci s rodiči i žáky, zohledňovat potřeby každého ze žáků a dát všem komunikačním partnerům možnost zažít úspěch.

Poděkování závěrem: Workshop komunikačních dovedností jsme si mohli dovolit díky projektu OP VVV Místní akční plánování rozvoje vzdělávání v SO ORP Šlapanice, reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404