Výzvy přes MAS

Integrovaný regionální operační program (IROP)  - celková alokace pro MAS Slavkovské bojiště cca 80 mil. Kč.

Výzva č. 1: Výstavba a modernizace přestupních terminálů 

Výzva č. 2: Sociální bydlení

Výzva č. 3: Rozvoj sociálních služeb

Výzva č. 4: Sociální podnikání

Výzva č. 5: Rozvoj infrastruktury komunitních center

Výzva č. 6: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Výzva č. 7: Infrastruktura základních škol

Výzva č. 8: Revitalizace vybraných památek

Výzva č. 9: Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Program rozvoje venkova (PRV) - celková alokace pro MAS 25 mil. Kč

Výzva č. 10: Investice do zemědělských podniků

Výzva č. 11: Zpracování a uvádění na trh zemědělských výrobků

Výzva č. 12: Pozemkové úpravy

Výzva č. 13: Investice do nezemědělských podniků

Výzva č. 14: Podpora agroturistiky

Výzva č. 15: Sdílení zařízení a strojů

Výzva č. 16: Podpora krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

OP Zaměstnanost - celková alokace 10 mil. Kč

Výzva č. 17: Prorodinná opatření

Výzva č. 18: Sociální služby

Výzva č. 19: Sociální služby dle zákona o sociálních službách

Výzva č. 20: Podpora zaměstnanosti,  https://www.esfcr.cz/vyzva-053-opz

Výzva č. 21: Sociální podnikání